Που Βρισκόμαστε ?


Το Παρκο βρίσκεται στον Ισθμό Κορίνθου και πριν την γέφυρα του Ισθμού